gingen het harde beton te Lijf met expLosieven en de bewapening werd met acetyleenbranders doorgesneden. Een bulldozer deed de rest en er werd een opening van 10 meter breed gemaakt.5 Bij het eerste ochtendlicht was het werk dusda nig gevorderd, dat het eerste Canadese voertuig vanaf de Ruytershoveweg via de Wouwsestraat- weg het huidige Anton van Duinkerkenpark bereikte. Het was zeer waarschijnlijk een ver kenningswagen van A Squadron 18th Canadian Ar moured Car Regiment (XII Manitoba Dragoonsdie als eerste Bergen op Zoom via deze kant binnen reed. Halverwege de ochtend was het obstakel zo ver verwijderd dat het verkeer in beide richtingen de Wouwsestraat kon gebruiken. Tegelijk met de werkzaamheden nabij de Wouw- sestraatweg reed No. 3. Troop 8th Field Squadron, vergezeld van een gepantserde bulldozer, via de Antwerpsestraatweg naar Bergen op Zoom om de tankmuur in de Balsebaan te verwijderen (afbeelding 9, nummer 2). Dit betonnen gevaar te stond nabij het kruispunt van de Balsebaan en de Meidoornlaan. Waar een dag eerder de grote damsteen door het Algonquin Regiment al een stukje opzij was geschoven, gaf een AVRE de ronde betonnen schijf nu een flinke zet, waardoor de weg volledig werd vrijgemaakt. Het hoofdkwartier van het 81st Assault Squadron Royal Engineers had zich ondertussen met alle voorraden en apparatuur verplaatst naar het fietscircuit langs de Antwerpsestraatweg, op de plek waar nu Zalencentrum De Raayberg ge vestigd is. Van daaruit reden de AVRE's naar de klussen die ze in de stad opgedragen kregen.6 De tankmuur op de Zoomdam Bij de Zoomdam werd dezelfde zaterdagochtend met vereende krachten een poging ondernomen om de grote massieve tankmuur te verwijderen (afbeelding 9, nummer 3). De betonnen kolos versperde de weg en was een doorn in het oog van de aanvallers die tanks over de Zoom wil den zetten. Om 09.00 uur op zaterdag 28 ok tober had luitenant John Reynolds van het 9th Field Squadron Royal Canadian Engineers een verkenning naar de Zoomdam ondernomen om de muur met eigen ogen te bekijken. De luite nant werd prompt door een scherpschutter in zijn arm geschoten. De informatie die hij kon rapporteren was echter voldoende voor zijn col- Afb. 10. Tankmuur nabij Nieuw-Borgvliet. Canadese genisten die de restanten van het beton weghalen, helpen burgers die vermoedelijk op de terugweg zijn naar Woensdrecht. Foto uit M. Rollefson, Green route Up, Den Haag 1945. Afb. 11. Een Carrier passeert een van de tank Foto uit De Waterschans 1989-4. De Waterschans 3 - 2019 170

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 58