lega's van het No. 1 Troop 9th Field Squadron Royal Canadian Engineers om een plan te maken hoe ze de betonnen kolos te lijf konden gaan. Wederom werd ter uitbreiding van de eigen apparatuur de hulp van een AVRE van het 81st Assault Squadron Royal Engineers ingeroepen. Om 10.25 uur werden bovendien de tanks van het C Squadron 29th Canadian Armoured Reconnais sance Regiment (South Alberta Regiment) te hulp geroepen om de bulldozer te beschermen die de restanten van de muur te lijf ging. De tanks zorg den vanaf de Burgemeester Stulemeijerlaan voor onderdrukkingsvuur richting de Halsterseweg. De werkzaamheden waren verre van klaar en de Canadese genisten schatten op dat moment in dat het nog wel anderhalf uur zou duren voordat het puin op de Zoomdam opgeruimd zou zijn.7 Voorafgaande aan de aankomst van de Britse genisten op de Zoomdam was er al geprobeerd de muur die de dam versperde te vernielen. Midden in de nacht van zondag 29 oktober, om 04.00 uur, had een Tank Destroyer van de J- Troop 14th Battery 5th Anti-Tank Regiment Royal Canadian Artillery een poging gedaan om met het 17-Pounder boordkanon de muur omver te schieten. Na het afschieten van dertig antitank- granaten werd de poging gestaakt. De massa en hardheid van het bouwsel moet enorm geweest zijn, want de gehavende muur stond na deze forse beschieting nog steeds overeind. Om 10.00 uur op zondagochtend arriveerde een Britse AVRE van het 81st Assault Squadron Royal Engineers bij de tankmuur. Er was onder meer een springstoffenspecialist aan de bemanning van de tank toegevoegd. Teneinde de Britse en Canadese genisten te helpen om de ladingen te plaatsen, loste dezelfde Tank Destroyer die de muur in de nacht had beschoten nu wederom tien schoten op de muur. De tien granaten veroorzaakten gaten in het beton, waarin de explosieve ladingen konden worden geplaatst. De explosieve ladingen bleken de spreekwoor delijke druppel voor de geteisterde muur en het beton verkruimelde ten gevolge van de ontplof fende lading explosieven. De Britten schoten voor de goede orde nog een paar granaten met hun speciale Petard mortier op de restanten en keerden weer terug naar de muren die de toegangswegen naar de stad afsluiten. Afb. 12. De tankmuur op de Zoomdam, zwaar gehavend door explosieven. Er is een kleine doorgang gemaakt waarlangs de Canadese tanks naar de Halsterseweg kunnen rijden. Foto uit D. Graves, South Albertas at War, Toronto 2004. 171 De Waterschans 3 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 59