Antwerpsestraatweg. In de muur was een gat van vier meter breed gemaakt waar doorheen het verkeer kon passeren.8 Uit correspondentie met Leden van het 81st As sault Squadron Royal Engineers in 2000 bleek dat er twee AVREs van No. 1 Troop van het eskadron bij de tankmuur op de Zoomdam werden ingezet. Volgens Sidney Blaskett, de kanonnier in AVRE 1A, waren zowel AVRE 1A als 1B bij de muur aan wezig. David Tutty, de chauffeur van de andere AVRE (1B), schreef dat de voertuigen onder zwaar mortiervuur lagen toen ze bij de tankmuur op de Zoomdam stonden. De mortieren stonden zo dichtbij dat de Britse soldaten door hun tankpe riscopen de Duitse opsteLLingen konden zien. No. 1 Troop stond op dat moment onder com mando van kapitein Bell, die door zijn man schappen Tinker Bell werd genoemd. David Tutty schreef in een latere brief dat de AVRE op de foto in de Bosstraat zijn voertuig was.9 Hij her kende zijn AVRE 1B aan het type rupsband. De betreffende AVRE was uitgerust met Road Tracks in plaats van Battle Tracks, aldus de brief. Bat tle Tracks waren rupsbanden die van metalen randen waren voorzien met het oog op moeilijk toegankelijk terrein. Voordat Tutty in Normandië landde, was hij ongerust dat zijn AVRE met Road Tracks zou vastlopen in het mulle zand van het strand. Zijn verzoek om andere rupsbanden werd echter afgewezen door de kwartiermeester. Uit eindelijk bleek er gelukkig niets aan de hand en de tank was door de Road Tracks zelfs beter te besturen op geplaveide wegen. De tankmuur op de Zoomdam was de laatste klus voor het 81st Assault Squadron bij de 4th Canadian Armoured Division (Foster). De AVRE's vertrokken onder commando van majoor R.E. Thompson naar de Britse sector van het front om een bijdrage te leveren aan de bevrijding van Roosendaal.10 De inzet van vlammenwerpertanks langs de Huijbergsebaan Voor het verhaal van de inzet van de Crocodile vlammenwerpers in Bergen op Zoom moeten we teruggaan naar donderdag 26 oktober 1944. Canadese tanks van het 29th Canadian Armoured Regiment (South Alberta Regiment) probeerden die dag tevergeefs via de Huijbergsebaan de stad te bereiken. Afb. 13. De AVRE 1B van David Tutty in de ochtend van 29 oktober 1944 op weg naar de Zoomdam, hier in de Bosstraat ter hoogte van de Roskamstraat. Foto collectie Robert Catsburg.. De Waterschans 3 - 2019 172

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 60