hoofdkwartier van A Squadron 1st Fife and Forfar Yeomanry. Majoor Sheppard wilde blijkbaar persoonlijk de berging begeleiden. Toen de bergingstank het wrak naderde, werd het voertuig van zo'n 40.000 kilo met een enorme explosie de lucht ingeworpen, waarna het op zijn kop terug op het wegdek belandde. Het was op een mijn gelopen. De bemanning van de bergingstank, korporaal Thomas Howarth en soldaat Henry Palmer, vonden een snelle dood. Beide slachtoffers werden in Huijbergen, Overberg begraven.15 De graven werden later overgebracht naar het Canadese oorlogs kerkhof (plot 19, rij B, graven 9 en 10). In de begeleidende tank waren er ook slachtoffers van het hoofdkwartier en majoor Sheppard werd met verwondingen weggebracht. Ten gevolge van het incident telde het regiment in totaal twee doden en vier gewonden. Ondanks de consternatie konden de essentiële onderdelen van de vlammenwerper uit het wrak gedemon teerd worden voor hergebruik.16 De Crocodiles die de gevechtsgroep van overste Swatty Wotherspoon (South Alberta Regiment) al enkele dagen ondersteunden, arriveerden die zaterdagochtend samen met het B Squadron South Alberta Regiment bij het waterpompstation bij de Mondaf. De vlam menwerpers hoefden niet meer in actie te komen en trokken zich die avond terug van het front om op 30 oktober naar Brasschaat af te reizen. Voordat het echter zo ver was, vond er een fataal ongeluk plaats. Majoor Walker wilde met zijn verkenningswagen naar het centrum van Bergen op Zoom rijden. De majoor verving majoor Sheppard als eskadronscommandant van het A Squadron 1st Fife and Forfar Yeomanry. Sheppard was immers op donderdag 26 oktober gewond geraakt toen de bergingstank door een mijn werd verwoest aan de Huijbergsebaan. De Britse majoor had een afspraak op het hoofdkwartier van het 29th Canadian Armoured Reconnaissance Regiment (South Alberta Regiment) op de Grote Markt. Hij zou het hoofd kwartier met veel vertraging bereiken, want ergens onderweg explodeerde er een granaat op het rechtervoorwiel van de verkennings wagen. De chauffeur, soldaat Robert Browell, overleefde het ongeluk niet. Majoor H.C. Walker kwam er goed vanaf, maar korporaal MacKay werd met verwondingen afgevoerd.17 Browell werd op Plein XIII begraven voordat hij naar het ereveld langs de Ruytershovenweg werd over gebracht (plot 6, rij A, graf 3). Flails van de XII Dragoons in actie nabij Plantage Centrum Terwijl de tanks van het C Squadron South Alberta Regiment via de Huijbergsebaan richting Bergen op Zoom trachtten te komen, begonnen op 26 oktober om 14.10 uur de soldaten van twee compagnieën van de Argyll and Sutherland Highlanders of Canada aan een levensgevaarlijke klus. Hun opdracht was om het bos ten noorden van de Huijbergsebaan en de Moerkantsebaan te doorzoeken. Dwars door het dicht begroeide terrein liep een tankgracht die beschermd werd door een groot aantal veldstellingen en mijnen velden. Voorafgaand aan de opmars was het terrein voor de zekerheid onder een enorme barrage gelegd van mortier- en artilleriegra- Afb. 16. Battledress van kapitein der genie Okell, Corps of Royal Engineers. Net onder de schoudernaad is de regi- mentsnaam opgenaaid, daar onder de Arm of Service Strip in de kleuren van de genie. Collectie Robert Catsburg. 175 De Waterschans 3 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 63