Janus Klaassen en een onderduiker met een speciaal verhaal Marianne de Hoogh-Andriessen In mijn artikel over Lena Klaassen vermeldde ik al terloops dat er bij de familie Klaassen tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduikers in huis waren.1 In dit artikel wil ik daar wat dieper op ingaan. Daarbij staat Janus Klaassen centraal, omdat over een van de onderdui kers, in verband met Janus, een speciaal verhaal te vertellen is.2 De familie Klaassen De familie Klaassen woonde op het Fort. De straat waarin ze woonden, heette in 1924 de Oude Antwerpse Baan. In 1938 veranderde de straatnaam in Prins Bernhardlaan, gedurende de Duitse bezetting in 1940 in Schetdetaan en in 1945 weer terug in Prins Bernhardtaan.3 Op 27 mei 1913 werd Adrianus Cornelis (roep naam Janus) Klaassen geboren als oudste zoon van Johannes Jacobus Klaassen en Catharina Demmers. Hij was de oudste broer van Lena, die omkwam in Nijmegen bij het bombardement van februari 1944.4 Na de lagere school door lopen te hebben, ging Janus in 1927 werken bij drukkerij Verlinden, waar onder meer het dagblad De Zoom werd gedrukt. Hij volgde les sen aan de Amsterdamse Grafische School, het huidige Mediacollege Amsterdam. Vier jaar lang ging hij op zaterdag naar Amsterdam en uitein delijk haalde hij er zijn diploma. Hij kreeg ver kering met Lisa van Rompaey en zij trouwden op 21 augustus 1939 in Bergen op Zoom. Helaas was hun geluk van korte duur, want on geveer zes weken na hun bruiloft werd er TBC bij Lisa geconstateerd, een zeer gevreesde ziek te in die tijd.5 In mei 1940 werd ze opgenomen in sanatorium Berg en Bosch te Bilthoven. In de cember 1940 mocht ze terug naar huis, waar ze op 25 januari 1941 is overleden. Janus besloot daarna om weer thuis te gaan wonen. Na enige tijd kreeg hij verkering met Rika Suykerbuyk, een vriendin van Janus' zus Lena. Ze trouwden midden in de oorlogsjaren, in september 1943. Zijn broer Marijn was toen al ondergedoken en kwam met een geleende toog van kapelaan Smits als priester vermomd naar de bruiloft. Janus en Rika gingen schuin tegenover de ou ders van Janus wonen. In die tijd zat Janus al in het verzet. Voor ar beiders die verplicht naar Duitsland werden gestuurd, zorgde hij als drukker voor valse Aus- weise.6 Hiermee konden ze thuis blijven werken. Deze Ausweise werden nieuw gedrukt, maar zijn moeder had een prima methode gevonden om ze er gebruikt te laten uitzien: ze stopte ze een Afb. 1. Janus Klaassen, foto collectie familie Klaassen. De Waterschans 3 - 2019 118

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 6