de Oude Zeeuwse weg voor de volgende lading. De dagen daarna werden de zakken weer ge vuld en gingen Janus en Kees van tante Mie met de aardappels naar huis. Van een kennis in Wouw kregen ze gesmolten vet om in te bak ken. Kees werd met de boekentas aan de stang van zijn fiets eropuit gestuurd om onder andere eieren en groenten op te halen, terwijl het voor de Duitsers leek alsof hij met een volle boeken tas naar en van school ging. Het gezin hield ook zo'n 40 konijnen, die ze goed verzorgden. Op deze manier kwam er een stukje vlees op tafel. Natuurlijk werden de bonnen gebruikt. Het lukte Janus regelmatig om via de ondergrondse extra bonnen op de kop te tikken, zodat ze het een en ander konden kopen.8 Verder konden ze wel eens wat tarwe kopen. Dat maalden ze zelf met de hand en bakten daar brood van in een kleine oven. Brieven van Johnny Jenkins Een van de onderduikers die op zekere dag bij Janus Klaassen in huis kwam, was een Engelse piloot genaamd Johnny Jenkins. Van deze piloot zijn er twee brieven bewaard gebleven die hij na de oorlog aan de familie Klaassen stuurde. Aan de hand van onder andere deze brieven wil ik graag diens bijzondere verhaal vertellen. De eerste brief van Johnny Jenkins dateert van 20 augustus 1945. Hierin bedankt hij Janus en Rika voor de brief die ze op 25 juli 1945 aan zijn moeder geschreven hadden. Hij schrijft verder dat hij laat is met beantwoorden, omdat hij veel brieven heeft ontvangen van Nederlanders die zo vriendelijk voor hem waren toen de Duitsers hem op de hielen zaten. Hij wist dat er hard ge vochten was rond Bergen op Zoom en bad dat de familie Klaassen gespaard was gebleven. Nu er in de hele wereld weer vrede was, hoopte hij dat, met Gods hulp, het deze keer voor altijd zou zijn. Jenkins schrijft in deze brief ook wat er met hem gebeurde nadat hij bij de familie Klaassen vertrokken was. Hij werd bij de familie Klaassen opgehaald door een man die hem naar Breda bracht, naar de familie Van Zaanen. Daar ver bleef hij ongeveer een week, totdat hij - weer - door een man werd opgehaald. Samen met een Amerikaanse vliegenier fietsten ze naar de Bel gische grens. Daar kwamen ze in contact met een vrouw genaamd Paula, die hen vervolgens naar Antwerpen bracht. Ze dachten dat deze vrouw bij de Witte Brigade hoorde, maar helaas bleek ze een verraadster die hen voor 100.000 francs had verkocht aan de Gestapo.9 De Ges tapo zette hen gevangen in Antwerpen. Van daaruit werden ze voor ondervragingen naar het Luftwaffe-ondervragingscentrum in Brus sel gebracht. Ze probeerden Johnny te breken door hem helemaal alleen in een cel te zetten, maar hij vertelde niets wat voor de Duitsers van belang kon zijn. Daarna werd hij naar Frankfurt overgebracht, waar ze op hem elke geestelijke marteling uitprobeerden die ze maar konden bedenken. Dit had evenmin resultaat, waarna Johnny naar Stalag 7 in Opper-Silezië werd ge bracht.10 Hij kwam daar in augustus 1944 aan en ontmoette er de rest van de bemanning, die was opgepakt en rechtstreeks daarheen was gebracht. Ze hadden elkaar natuurlijk liever Afb. 3. Huwelijksfoto van Janus Klaassen en Lisa van Rom- paey, collectie familie Klaassen. De Waterschans 3 - 2019 120

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 8