Stalag jtuft III State; onder gelukkiger omstandigheden teruggezien. Dat de rest van de bemanning daar ook zat, was echter te verwachten. Stalag Luft 7 was een luchtmacht-krijgsgevangenenkamp, ge legen in Bankau (thans: Baków in Polen). Het kamp was geopend op 6 juni 1944; omstreeks juli van dat jaar waren er 230 gevangenen, vooral RAF-vliegtuigbemanningen.11 Daarbij kwamen in september 1944 de leden van het Glider Pilot Regiment die gevangen waren geno men bij de slag om Arnhem. Op 1 januari waren er in Stalag Luft 7 1.578 gevangenen, onder wie 1.075 Engelsen.12 Toen het Russische leger in januari 1945 een offensief inzette, dwongen de Duitsers de ge vangenen op 19 januari 1945 om richting het westen te marcheren. Met 1.500 man liepen ze 22 dagen met nauwelijks te eten, waarbij ze de brug over de rivier de Oder moesten oversteken - tevergeefs hopend dat de Russen zouden op schieten. Op 5 februari bereikten ze Goldberg, Afb. 4. Kaart van Duitsland in 1944 met de locaties van Stalag Luft 7 en Stalag Luft 3. Bron: Wikipedia. Afb. 5. Beeldmerk Stalag Luft 3, foto collectie Muzeum Obo- zów Jenieckich, Polen. 121 De Waterschans 3 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 9