komst was in oktober 1936 en ik werd gelegerd, zoals men dat noemt, in het Markiezenhof van Bergen op Zoom. Dus begin oktober, mijn werk in de steek latend, terwijl mijn vader mij heel OproepiiiQ 1er inlijving goed kon gebruiken en geen vergoeding ervoor kreeg, met de fiets naar de kazerne als jongen van 19 jaar. Bij de foerier (dat is de man die over de kleding en uitrusting gaat) moest alles worden afge haald, je uniform, veldmuts, sokken, ondergoed (dat heb ik nooit van het leger gedragen om dat ik toch regelmatig thuis kwam), een paar vetleren schoenen en de beenwindsels een verschrikkelijks iets voor elke soldaat). Dan verder de uitrusting, je geweer, patroontassen, pionierschopje, veldfles, etensketeltje, rugzak en lange jas. Je hele uitrusting woog ongeveer 35 kg. Dit noemde men volle bepakking. Voor de schoenen kreeg je traan, een vieze plakkerige substantie en daar moest je de schoenen mee soepel houden, door met je duimen dat spul in het leder te smeren. Deed je dat niet dan werden je schoenen zo hard als metaal en als je dan een mars moest maken was de ellende niet te overzien. Dan met de hele rommel naar je kamer, dat was kamer 36, in het bovenste gedeelte van het Markiezenhof, daar stonden Afb. 2. Het gezin Rampart met van links naar rechts: Riet, vader Janus, Oor, Dina, Marie IJzermans [hulp in de huishoudingen Mina. Bron: privé bezit de heer Jos Rampart 9Ï1T II 1 I .1 T THöJ^I Vi>ur rjfh. dlC-Rtlfü lOAder trrJrïdf' KUKCtH£E E r tfl t* IJvgr ïnnr.b, djl [ij bij mniiL trtrdin ingiMM - d"j J-étsd &v mi, -rrris mlddtft sur, 1* 2ll fvrrfir binn-en- fin v*Iemi«w« k«i icttenf n* dgi» ba=rt A?n heer iS t Ingeschremne voor den diemtptichi, lichting fffJ/, SJcP Afb. 3. Oproepkaart Oor Rampart, gedateerd 10 september 1936 Bron: privé bezit de heer Jos Rampart De Waterschans 4 - 2019 192

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 12