beloond met de goederen van hun concurren ten. De IJzeren hertog Alva was echter niet van plan om geconfisqueerde bezittingen, waaron der Bergen op Zoom, weer uit handen te geven en stelde ze onder het bewind van superinten denten. Het Markiezaat kwam te ressorteren onder zijn Raad van Beroerten en de financiën werden bestierd vanuit de geheime Kas van Confiscaties, organen die alleen aan Alva ver antwoording af hoefden te leggen. Hoe gingen de lokale ambtenaren om met de opdracht om van een inefficiënt leengoed een Spaanse melk koe te maken? En wat waren de plannen van Alva en zijn opvolgers toen de landgoederen minder winstgevend bleken dan verwacht en erfgenamen op de loer lagen? 24 maart: Carine Sarvaas-Wytema Kwade tijden en vluchtelingen (in de zestiende eeuw) Na de val van Den Briel is het moment geko men waarop Anthonie du Marchie en zijn gezin zich naar Bergen op Zoom begeven. De stad Mechelen heeft naar voorbeeld van Den Briel de poorten geopend voor de protestanten en wordt in het najaar van 1572 door Alva's zoon grondig verwoest. Vluchteling Anthonie du Marchie en zijn vrouw, die er zelf humanistisch- calvinistische gedachten op na houden, zijn op tijd vertrokken. Als notaris heeft Anthonie veel te doen om de nalatenschap van de kinderloze markies Jan IV en zijn weduwe zoveel mogelijk uit de handen van Alva en het Spaanse bewind te redden. (afb. 2) De lezingen vinden plaats in Museum Het Mar kiezenhof, Steenbergsestraat 8 te Bergen op Zoom en duren van 20.00-22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De deelnamekosten bedragen 27,50 voor vier lezingen (inclusief koffie/thee). In de voorver koop zijn alleen kaarten voor de gehele reeks te verkrijgen. Deze zijn te koop aan de balie van het Markiezenhof, Steenbergsestraat 6, vanaf vrijdag 10 januari (dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur) en bij de verantwoordelijke orga nisaties. Wanneer er nog kaarten voorradig zijn, is het vanaf woensdag 26 februari mogelijk om kaarten per lezing te kopen, deze kosten 10,00 per stuk (op op). U kunt niet vooraf reserveren. Voor vragen kunt u mailen naar tezingenreeks@bergenopzoom.nt of bellen naar Yolande Kortlever (0164-277077). Afb. 2. Allegorie op de tirannie van de hertog van Atva in de Nederlanden. Olieverf op paneel, anoniem. Collectie Musée du Temps, Besancon. 211 De Waterschans 4 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 31