In dit nummer van De Waterschans, december 2019 Mededelingen bestuur 182 Van de voorzitter 183 Kroonleden 183 Nieuwe leden Aankondigen 184 Oproep nieuwe bestuursleden 184 Geschiedenisquiz 2020 210 Hofzaallezingen 2020 Artikelen 186 De Lakenhal en het Belfort in Bergen op Zoom, Jan Weyts 191 De belevenissen van soldaat Cor Rampart, Marianne de Hoogh-Andriessen 200 Brabantse Heemdagen 2019 Verslag van twee heerlijke dagen, Sjef de Wit De Waterschans 4 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 5