Vraag een willekeurige voorbijganger in Wouw naar het kasteel en grote kans dat een verbaasd schouderopha len je antwoord is. Dat gaat verande ren. Binnen niet al te lange tijd weet straks iedereen in Wouw van het kasteel. Maar ook de rest van West-Brabant. Na een lange aanloop is eindelijk de weg vrij om het kasteel terug in het landschap te zetten. Wouw? Kasteel? Wat heeft dat met Bergen op Zoom te maken? Nou, heel veel. Wouw was het buiten van de heren van Bergen op Zoom, waar ze voor zover bekend meer tijd door brachten dan in de stad. Dat kasteel verdween; wat bleef waren de funderingen in de bodem. Plaatselijk bekend als Kasteelweide, aan het einde van de Casteelse Dreef. Slechts een handjevol inwoners van Wouw die de historie van het dorp en zijn ommeland koesteren, wist maar al te goed het belang van deze plek. Al bij de oprichting van heemkun dekring De Vierschaer in 1982 was eerherstel voor dit belangrijke stuk geschiedenis van het dorp en van Bergen op Zoom een van de belang rijkste onderwerpen op de agenda. Maar het duurde lang voordat dat ideaal kon worden bereikt. Uit die enthousiastelingen van De Vierschaer ontstond uiteindelijk een zelfstandige Stichting Kasteel van Wouw. Die hard aan de weg bleef timmeren. Jaren is er gewerkt, en vanaf 2016 kon er eindelijk op de site bodemonderzoek worden gedaan. Door een forse club vrijwilligers onder leiding van de Bergse stadsarcheoloog Marco Vermunt. Die is nu bezig zijn conclusies te trekken. Ergens volgend jaar wil hij ze publiceren. Wat er allemaal precies is ontdekt, wordt pas op dat moment duidelijk. De oorsprong van het kasteel is een water- burcht uit de tweede helft van de dertiende eeuw. Eind vijftiende eeuw is er een vesting omheen gebouwd. Dat was nodig omdat het complex anders lastig was te verdedigen tegen de 'moderne' vuurwapens van die tijd. Er kwam onder meer een gracht van ruim veertig meter breed. En vier hoektorens. Met ertussen een aarden wal. Een bijzonderheid, want zo'n wal kon veel beter kogels opvangen dan een stenen verdedigingsmuur. 'Het is onvoorstelbaar hoe groot het is Prent uit de achttiende eeuw van de achterpoort van het kasteel van Wouw. Deze poort is qua grootte te vergelijken met de Gevangenpoort in Bergen op Zoom. WATERSCHANS Mo.4 DECEMBER 2020

Periodieken

De Waterschans | 2020 | | pagina 44