Periodieken

HomeSearch

16 resultaten gevonden

| De Waterschans | pagina 28

In het tijdschrift over volkscultuur in Nederland: Alledaagse Dingen, staat in nummer 3 (1993) een al leraardigst artikel van F. Flippo en M. Jansen over taboes. Ter infor matie hier enige ... De Waterschans nr. 3 1993

| De Waterschans | pagina 14

p.56. 5 KBN 15-3-1993. 6 Handelin gen der Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden, in tijd van oor log. I. Den Haag 1970. p. 29. 7 KNA 15