Periodieken

HomeSearch

1 resultaat gevonden

| De Waterschans | pagina 7

Lievenszoon Daijer, verkocht de 'Grooten Rentelberch' op 23 januari 1643 aan Reijnier Reijnierssen, tabakverkoper. Zij mocht tot Pinksteren van dat jaar (24 mei) in het huis blijven wonen.13 Een nieuwe tijd